Apr 9, 2008

آدم با نوشتن آرام آرام کشف می شود. لایه های درونش بالا می آیند و لابلای سطوری که از خود بجا می گذارد افکار و حس هایش نمایان می شوند. حتی خودش هم آرام آرام خودش را پیدا می کند از میان غبار روزمرگی
امروز صبح که توی هوای ملس بهاری می رفتم شرکت به این فکر می کردم که چقدر دلم برای دوباره کشف شدن تنگ شده است
.
.
Dont let age play on your mind .. just enjoy the confidence that comes with age
شدیدا وبلاگ نویسیم نمی آید
اما شدیدا درگیر و دار زندگی کردن هستم
با تمام اتفاقات خوب و بدش
سفر و کار و زندگی و سر و کله زدن با چیزهایی که قابلیت سر و کله زدن دارند و آرام گرفتن با چیزهایی که آرامم می کنند
خلاصه اینکه امیذوارم در اولین فرصت حس دوباره نوشتن سراغم بیاید
اگر بهتر نباشد اسمش را ویر بگذارم
Free counter and web stats