Mar 6, 2014

امروز یازدهمین روز است که مادر رفته. برای همیشه. همه چیز در خواب می گذرد. فقط نبودن مادر است که بیداری محض است.
Free counter and web stats