Sep 20, 2005

ديگر توان تسلا دادن به خواهرم از من سلب شده. ديگر هيچ حرفي براي گفتن به او نمي يابم. گمان مي كنم گفتن هر حرفي بي فايده و بي دليل است. دروغي ست بزرگ. چطور مي شود به زني كه فرزندش مرده و ديگر هيچوقت او را نخواهد ديد دلداري داد؟ حالا ديگر وقت بي قراري هايش فقط با او اشك مي ريزم.


 


 

No comments:

Free counter and web stats