Jun 3, 2013

خوب است که آدم به بلوغ احساسی برسد. خوب است که آدم عقلش بیشتر کار کند. چند وقت است اینجا ننوشته ام؟ چقدر گذشته؟ حالا مهمانم دارد میاید و من کلی کار دارم. شاید وقتی دیگر آمدم و نوشتم از زندگیم.

1 comment:

Vafa Mazaheri said...

کجایی چرا نمی نویسی؟
وفا

Free counter and web stats